Z našich referencí

Za více než 15 let na českém i evropském trhu si naše výrobky získaly řadu ocenění a pochvalných referencí – od koncových spotřebitelů, kteří využívají sortimentu Vitalcare při domácí péči o své zdraví, přes wellness centra až po zdravotnická a sociální zařízení nabízející profesionální služby klientům s různým zdravotním stavem. Vyberme alespoň některá z odborných vyjádření zdravotnických specialistů.

Oddělení fyzikální terapie, Ustroň, Polsko

„Ozařování lampou BIO-V způsobuje zmenšení bolestí, urychlení regeneračních procesů, podporuje proces hojení ran a posiluje imunitní systém. Použití ozařování můžeme doporučit jako podpůrnou terapii k farmakologické léčbě, v mnohých případech je ozařování jedinou léčebnou metodou a přináší velmi uspokojivé výsledky.“

Doc. MUDr. J. Javůrek, DrSc., Klinika rehabilitačního lékařství, II. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

„Přístroj pro světelnou terapii BIO-V se ukázal jako účinný zdroj léčebného světla. Manipulace s přístrojem je jednoduchá, ošetření je možno provádět v ambulanci i u lůžka pacienta. Nežádoucí vedlejší účinky nebyly pozorovány. Přístroj pro světelnou terapii lze doporučit jako jednoduše použitelný přístroj pro terapii světlem a osvědčil se i v provozu Kliniky rehabilitačního lékařství II. lékařské fakulty UK.“

21. Léčebně-rehabilitační vojenská nemocnice, Busko-Zdrój, Polsko

„V pozitivním hodnocení terapie světlem s použitím lampy BIO-V je třeba zmínit maximální komfort, jednoduché použití a bezporuchovost hodnoceného přístroje. Jsme plně přesvědčeni o užitečnosti, efektivitě a prospěšnosti vyplývajících z terapie světlem a doporučujeme přístroj BIO-V jako velmi efektivní zařízení v podpůrné terapii při rehabilitaci pohybového aparátu.“

Marta Fenyö, Budapešť, Maďarsko

„Pro demonstraci účinnosti přístroje BIO-V pro světelnou terapii byli vybráni pacienti, u nichž tradiční terapie léčení ran nepřinesly pozitivní výsledky. V průběhu léčení byly rány nejdříve čistší, sekrece ustala a po několika dalších ošetřeních byly čisté. Současně došlo u pacientů k podstatnému zmírnění bolestí.“

Léčebné sanatorium SANVIT, Ciechocinek, Polsko

„Je potřeba zdůraznit, že terapie polarizovaným světlem, které vyzařuje lampa BIO-V, významně snížila bolesti už v prvních dnech terapie. V průběhu léčby nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky vyplývající z používání lampy. Používání této lampy současně s jinými léčebnými procedurami prokázalo její plnou užitečnost v léčbě poskytované v sanatoriích.“

Prim. MUDr. Jan Syrovátka, Stomatochirurgické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Česká republika

„Dá se říci, že aplikace přístroje BIO-V pro světelnou terapii je přínosem ve fyzikální léčbě i v oblasti ústní, čelistní a obličejové chirurgie.“

Oddělení léčebné nápravy nemocnice MVa A (MSWi A), Głuchołazy, Polsko

„Jedním ze zařízení, které generuje polarizované světlo a je používáno ve fyzikální terapii na Oddělení léčebné nápravy specialistické nemocnice MVa A (MSWi A) v Głuchołazech, je lampa BIO-V. Vlastní zkušenosti poukazují na zvyšující se možnost použití terapie světlem jako doplňující formy komplexní rehabilitace nemocných s bércovými vředy a obtížně se hojícími ránami. Dosažené terapeutické výsledky poukazují na širší možnosti uplatnění polarizovaného světla v praxi. O to víc je významné, že procedury ozařování lampou jsou bezpečné a mohou být prováděny rovněž v domácím prostředí.“