Kde pomáhá infračervená terapie

Terapeutické působení infračerveného záření spočívá zejména v tepelném působení záření, které je pohlcováno ležícím lidským tělem. V rámci sortimentu Vitalcare proto najdete hned několik podložek, které lze využít k léčbě široké škály zdravotních obtíží – nejen doma, ale i v rámci zdravotnických center.

Schéma pronikání záření různých vlnových délek přes kůži (J. Capko)Při infračerveném záření (je opakem UV záření) není tolik rozhodující celková dávka. Více závisí na intenzitě současně aplikovaného záření. Podle vlnové délky proniká infračervené záření do naší tkáně od 2 do maximálně 30 mm hluboko. Dojde k prohřátí tkáně – a tím lepšímu prokrvení ozařovaného místa. S ním úzce souvisí i příznivé působení v hlouběji ležících a kontralaterálních úsecích těla. Infračervené záření je důležitým elementem fyzikální terapie – pozitivně ovlivňuje například revmatické projevy, degenerativní nemoci páteře, artrózu či syndromy ranní ztuhlosti při polyartritidě.

Podložky pro domácí použití i zdravotnické provozyibc-10-hq-24v-p

Infračervená podložka standardní velikosti 90 × 190 cm má všitý infračervený článkový zářič rozměru 70 × 140 cm. Pro nastavení intenzity slouží digitální ovladač. Je určena k celotělové aplikaci infračervené složky světla mimo oblast hlavy a za účelem lokální hyperémie a termoterapie bolestivých bodů. Strukturou i technickým řešením je odlišná od jiných infračervených zářičů, při jejichž aplikaci teplo proniká pouze pod povrch kůže v místě aplikace, odkud může být odplavováno až po ohřátí tohoto místa na tělesnou teplotu cca 36–37 °C. Hlouběji uložené tkáně se nemohou ohřát na teplotu vyšší než je aktuální tělesná teplota.

Při aplikaci infračerveného záření dochází k prohřátí hlubších tkání i přímo, takže tyto tkáně se mohou prohřát na teplotu vyšší, než je aktuální tělesná teplota. Hodnoty infračerveného záření jsou pro lepší srozumitelnost převedeny pomocí Planckova zákona na stupně Celsia. Vlnové délky u podložky lze nastavit v rozmezí 1100–950 nm, což odpovídá teplotě 18–41 °C.

Energie přenášená pomocí infračerveného záření nevyužívá jako transportní médium tepla okolní vzduch. Díky tomu ohřívá z více než 80 % přímo (a méně než z 20 % okolní vzduch). Výsledkem je nejen příjemný pocit tepla, ale i stimulace těla infračervenými paprsky, které mají blahodárný účinek na lidský organismus.
Terapie s infračervenými paprsky

Je prokázána celá řada pozitivních účinků infračervené terapie na lidský organismus, například:ir
zlepšení funkce pohybového aparátu, uvolnění kloubů, snížení bolestivosti zad a páteře,příprava svalů na masáž, obnovení nervové činnosti,ideální pomůcka při léčení svalových deformací a svalových napětí,prostředek hluboké relaxace a regenerace při revmatických potížích,podpora zlepšení imunitního systému, prevence proti virovým onemocněním a jiným druhům nachlazení,navození zdravého pocení i při nízké teplotě a krátkém časovém intervalu.Produkty:
Infračervená relaxační podložka SANOTHERM
Infračervená relaxační podložka IBC 10 HQ